top of page

Martyna Czubajko

   Psycholog, w 2017 r. ukończyła studia magisterskie na Uniwerystecie     Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, kierunek psychologia ogólna. Podczas studiów zrealizowała moduł specjalizacyjny: Stosowana Analiza Zachowania - Metody pracy z dziećmi z autyzmem. Ukończyła Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie SWPS uzyskując kwalifikacje pedagogiczne.

        Od początku studiów związana z tematyką autyzmu. Swoją pracę rozpoczęła w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie jako wolontariusz prowadzący roczną Terapię „3i” dziecka autystycznego. Odbyła praktykę psychologiczną w Fundacji Krok Po Kroku uczestnicząc w 3- miesięcznym programie Intensywnej terapii behawioralnej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

    W roku szkolnym 2015/16 pracowała w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS prowadząc terapię oraz uczestnicząc w zajęciach grupowych w punkcie przedszkolnym. Wiedzę teoretyczną oraz umiejętności prowadzenia terapii poszerzała podczas rocznego stażu terapeutycznego w Fundacji SYNAPSIS.          Umiejętności i kwalifikacje podnosiła na wielu szkoleniach, m.in. „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii”, "Wyzwalanie potencjału rozwojowego w terapii dzieci ze spektrum autyzmu" oraz uzyskała certyfikat z Treningu Umiejętności Społecznych.  

Utrzymuje stałą współpracę z Fundacją SYNAPSIS w Warszawie.

 

W przedszkolu pełni funkcję Dyrektora Przedszkola i prowadzi indywidualną terapię psychologiczno- pedagogiczną oraz Trening Umiejętności Społecznych.

Justyna wiśniewska

  Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
   Swoją wiedzę i kompetencje stale poszerza na  kursach i szkoleniach. Jako certyfikowany instruktor rytmiki prowadzi zajęcia grupowe w naszym przedszkolu, tym samym doskonaląc umiejętności naszych dzieciaków. Prowadzi również zajęcia metodą Attention Autism, znaną również pod nazwą "Wiaderko", na które dzieci wyczekują z niecierpliwością :) Ukończyła kurs "Arteterapia w edukacji z treningiem umiejętności społecznych". Interesuje się Komunikacją alternatywną i wspomagającą. Swoje doświadczenie zdobywała podczas praktyki w Dziennym Domu Opieki "Arka" w Olsztynie oraz   w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie województwa warmińsko -mazurskiego i podlaskiego.
    Pani Justyna jest młodą i pełną pomysłów osobą, która swoim przyjaznym usposobieniem i podejściem do dzieci sprawia, że każdego dnia mogą one czuć się dobrze i bezpiecznie w naszym przedszkolu. 

W Milowym Kroku jest Nauczycielem i prowadzi grupę przedszkolną.

RENATA JABŁOŃSKA

  Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym w obszarze Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna  w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Obecnie jest na ostatnim roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika. 
   Ukończyła szkolenie z zakresu "Terapia ręki i stopy" I i II stopnia. Jako certyfikowany Terapeuta ręki i stopy prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci z naszego przedszkola.
  Pani Renata swoim zaangażowaniem i wspaniałym podejściem do dzieci każdego dnia tworzy ciepłą i miłą atmosferę aby nasze dzieci mogły czuć się w przedszkolu jak najlepiej.

W Milowym Kroku jest Nauczycielem i prowadzi grupę przedszkolną.

ewelina kuczyńska

     Nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki rewalidacyjnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Swoje kwalifikacje podnosiła na studiach podyplomowych m.in. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Autyzm, pokrewne zaburzenia rozwoju oligofrenopedagogika - edukacja i terapia. Aktualnie w realizuje studia z zakresu Logopedii klinicznej w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. 

       Dodatkowe umiejętności i kwalifikacje podwyższa na różnego rodzaju szkoleniach, m.in. "Attention Autism", "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzm", "Jak wspierać dziecko ze spektrum autyzmu w zmianie trudnych zachowań", "Zachowania niepożądane u dzieci", "Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC. Wspomaganie rozwoju porozumiewania się - warsztat pracy terapeuty AAC", "Kurs Plastyka Sensoryczna jako nowoczesna metoda pracy z dzieckiem", pani Ewelina jest trenerem 1 stopnia Sensoplastyki.

    Stale poszerzane kompetencje i doświadczenie pomagają pani Ewelinie w przekazywaniu wiedzy oraz w nabywaniu nowych umiejętności przez dzieci.

W Milowym Kroku jest Nauczycielem i prowadzi grupę przedszkolną.

Iwona chodnicka

       Pedagog specjalny, logopeda. Ukończyła studia magisterskie o specjalności:
pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej.

           Swoją wiedzę i umiejętności poszerzyła realizując studia podyplomowe w zakresie: Logopedia z komunikacją alternatywną. Współpracowała
z Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży prowadząc szkolenia z zakresu
komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz Stowarzyszeniem Szkoła Naszą
Szansą w Grajewie realizując działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, między innymi: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci
z autyzmem cz. I, II
, Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci
niepełnosprawnych cz. I, II, Makaton – szkolenie podstawowe, Wykorzystanie
elementów metody werbo-tonalnej w terapii z dzieci z zaburzeniami komunikacji
językowej cz. I, Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu
, Obsługa oraz wykorzystanie programu Mówik w terapii osób
niemówiących, Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne.
         Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z uczniami z autyzmem.
Wyposażona jest w kompetencje oraz umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Zajęcia realizuje w sposób przemyślany, a konsekwencja oraz życzliwa atmosfera na nich sprzyja zaangażowaniu ucznia. Przynosi to pozytywne
efekty w terapii logopedycznej oraz rewalidacyjnej z dziećmi.

W przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia logopedyczne, trening słuchowy Johansena oraz wczesne wspomaganie rozwoju.

MaŁgorzata Pabisek

   Pedagog, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła Studium z Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kurs kwalifikacyjny z Terapii Pedagogicznej - ODN Białystok. Wykładowca zajęć logopedycznych na Wszechnicy Mazurskiej

      Ukończyła wiele kursów z zakresu pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in. wczesnego wspomagania rozwoju, terapii behawioralnej, Metody Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Terapii ręki, Metody Krakowskiej i alternatywnych metod komunikacji

  Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grajewie, Zespołu Szkół Specjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Punktów Przedszkolnych "Szansa na dobry start" w powiecie grajewskim.

             Posiada ponad 30 lat doświadczenia pracy z dziećmi w normie intelektualnej oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dziećmi z autyzmem.

 

W przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia logopedyczne, terapię ręki, trening słuchowy

Johansena, terapię pedagogiczną oraz wczesne wspomaganie rozwoju.

Małgorzata Zyskowska

       Wspaniała osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, również z różnymi niepełnosprawnościami oraz autyzmem. Pracowała jako nauczyciel w klasach nauczania początkowego. Zdobywała doświadczenie w wielu placówkach oświatowych, także podczas kilkuletniej pracy jako wychowawca świetlicy w szkole podstawowej. Ponadto pracowała jako Pomoc Nauczyciela w przedszkolu. 

Posiada Przygotowanie pedagogiczne.

        Osoba z wieloletnim doświadczeniem, pokładami cierpliwości i o wielkim sercu.

W przedszkolu pełni funkcję Pomocy Nauczyciela

Agnieszka goliczewska

     Pani Agnieszka jest ciepłą osobą ze wspaniałym podejściem do dzieci. W naszym przedszkolu pełni funkcję Pomocy Nauczyciela.
        Obecnie jest w trakcie czwartego roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
        Pani Agnieszka każdego dnia pokazuje jak ogromną satysfakcję daje jej praca z naszymi podopiecznymi. Największą nagrodą dla niej jest uśmiech każdego dziecka. Każdy dzień z maluchami przynosi jej nowe doświadczenia. 
        W życiu kieruje się mottem "Bądź takim człowiekiem, jakiego sam chciałbyś spotkać na swojej drodze".

W przedszkolu pełni funkcję Pomocy Nauczyciela zajęcia.

Wioletta pabisek

 Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią.

      Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest także absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Integracja Sensoryczna. Swoją wiedzę i kompetencje poszerza podczas kursów oraz szkoleń doskonalących: "Odruchy pierwotne – ich znaczenie dla rozwoju, funkcjonowania i nauki dziecka", "Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej", "Plastyka sensoryczna jako nowoczesna metoda pracy z dzieckiem". 

   Doświadczenie zdobywała w Milowym Kroku w Grajewie podczas praktyki studenckiej. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w naszej placówce. 

W przedszkolu terapeuta integracji sensorycznej, prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju i zajęcia sensoplastyczne.

monika mielech

       Magister fizjoterapii. Swoje kwalifikacje podnosiła poprzez ukończenie dwóch modułów Manipulacji nerwowo-mięśniowych. Terapię wiscelarną u Aleksandra Ogułow. Trójpłaszczyznową Terapię Manualną Wad Stóp u dzieci Zoga Therapy w Pediatrii - rozluźnianie mięśniowo-powięziowe. Zoga Movement Therapy w Pediatrii - równoważenie strukturalne Moduł II.             Ponadto przygotowanie pedagogiczne, Pedagogika korekcyjna z IS. Edukację i terapię osób z zaburzeniami w spektrum autyzmu oraz wiele innych. 
       Pani Monika interesuje się wpływem ustawienia stopy u dziecka na jego postawę oraz jakie wprowadza dysfunkcje w kończynach dolnych u dzieci, kiedy nieprawidłowo obciążają stopę. 
Pani Monika jest osobą ze wspaniałym podejściem do dzieci, obejmuje je szczególną opieką podczas zajęć. 

W przedszkolu prowadzi rehabilitację dzieci.

bottom of page