top of page

WWR

 • Celem zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest stymulacja rozwoju psychoruchowego i społecznego. Terapeuci podchodzą holistycznie do rozwoju dziecka.

 • Udział dziecka w zajęciach odbywa się na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 • W zajęciach dodatkowych WWR mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 0 do 7 lat lub do podjęcia obowiązku szkolnego ale nie później niż do 8 roku życia.

ORGANIZACJA

 • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

 • Wymiar godzin to 4 do 6 godzin miesięcznie

 • Rodzaj zajęć realizowanych przez dziecko jest ustalany na podstawie zaleceń wynikających z Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 • Prowadzimy zajęcia indywidualnie z dzieckiem

 • Spotkania odbywają się cyklicznie według wcześniej przygotowanego harmonogramu, indywidualnie dla każdego dziecka

 • Zajęcia takie jak Logorytmika czy Trening Umiejętności Społecznych są organizowane w małych 3-4 osobowych grupach

RODZAJ ZAJĘĆ

 • Terapia pedagogiczna

 • Terapia psychologiczna

 • Terapia logopedyczna/neurologopedia

 • Integracja sensoryczna

 • Rehabilitacja ruchowa

 • Logorytmika

 • Trening Umiejętności Społecznych

bottom of page