top of page

O nas

Przedszkole MILOWY KROK zostało stworzone w 2017 roku

z  myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Od 5 lat tworzymy miejsce przyjazne dziecku, otaczając je wsparciem terapeutycznym, ciepłem i życzliwością w oparciu o wysokie kompetencje pracowników.

W ramach prowadzonej pracy terapeutycznej wspieramy całościowy rozwój dziecka, uwzględniając: sferę komunikacji, emocjonalno-społeczną, poznawczą oraz rozwój fizyczny.

Do Milowego Kroku zapraszamy dzieci z diagnozą spektrum autyzmu. W naszej placówce realizujemy także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z innymi niepełnosprawnościami między innymi takimi jak: afazja, niedosłuch, niepełnosprawność ruchowa oraz niepełnosprawności sprzężone. 

Godziny otwarcia:
7:30 - 15:30

zajęcia 

Realizujemy bezpłatne zajęcia z logopedą, terapeutą SI, psychologiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. 

Żywienie -  catering:

Żywienie zapewnia firma cateringowa Smaczne-go! uwzględniając indywidualne diety dzieci.

bottom of page